KOSINT 2020: DEVELOPMENT AND PROSPERITY FOR ALL

This Project is a partnership among four civil society organizations working toward the all-inclusive participation of members of Roma, Ashkali and Egyptian communities in the fields of education, employment and social welfare.

Kosint 2020

Conference: Protecting the rights of Roma, Ashkali and Egyptian communities

Me 27 janar, 2020 në kuadër të projektit KOSINT 2020 është organizuar konferenca për “Mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe

More

Assessment report on the implementation of the strategy in the education component

Me 24 janar, 2020 në kuadër të projektit KOSINT 2020 është prezantuar raporti i vlerësimt për zbatimin e Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve rom dhe ashkali në

More

Meeting of the CSO representatives with Mr. Albin Kurtin

On December 21, 2019, in the office of the Movement for Self-Determination!, the head Albin Kurti, along with the deputy Fatmire Mulhaxha Kollçaku and other members Xhelal

More