Izvestaj: Razlozi koji utiču na napuštanje školovanja učenika romske, aškalijske i egipćanske zajednice


Izvestaj: Razlozi koji utiču na napuštanje školovanja učenika romske, aškalijske i egipćanske zajednice

Datum 19. Novembra 2019 predstavljen je tematski izveštaj u okviru projekta KOSINT 2020 “Razlozi koji utiču na napuštanje školovanja učenika romske, aškalijske i egipćanske zajednice”.

Cilj ovog tematskog izveštaja je identifikacija uzroka koji utiču na napuštanje školovanja dece romske, aškalijske i egipćanske zajednice. Putem analize zakonskog okvira, programa i projekata intervenisanja od strane odgovornih institucija i OCD, kao i na osnovu razgovora sa glavnim akterima, pokušali smo da na površinu postavimo uzroke koji deluju na napuštanje školovanja. Pozivajući se na nalaze izveštaja, urađen je nacrt nekoliko specifičnih preporuka za sve aktere u procesu. Zajedničko im je da država mora da ulaga naobraozvanje svih svoji građana. Dakle, pravo na obrazovanje nije samo zagarantovano,

već je i obaveza i obaveza za svih. Međutim, uključivanje dece iz ranjivih i marginalizovanih grupa u obrazovanje ostaje stalni izazov za nasu drustvo.

Uzroci iz raznih izveštaja o napuštanju škole su:

  • teško ekonomsko stanje,
  • nedostatak volje od same dece,
  • rano zapošljavanje dece i mladih
  • teško ekonomsko stanje,
  • veliki nivo nezaposlenosti,
  • nizak nivo obrazovanja i svesti roditelja o značaju školovanja,
  • diskriminacija u školama,
  • pristup na odgovarajuću infrastrukturu do škole,
  • nedostatak nastavnika romske, aškalijske i egipćanske zajednice, kao i
  • migracija porodica iz ekonomskih razloga i njihov povratak na Kosovu.

Štaviše, ova analiza takođe naglašava druge faktore koji utiču na pad i usko su povezani jedan sa drugim, a koji su dole navedeni:

1. Individualni faktori;

2. Porodični faktori

3. Školski faktori, i

4. Socijalni faktori.

Kompletan izveštaj možete naći na linku ispod:

http://kosint2020.net/site/assets/files/1457/razlozi_koji_uticu_na_napustanje_skolovanja_ucenika_romske-_askalijske_i_egipcanske_zajednice.pdf