Lajme dhe ngjarje


MAPL me thirrje për përmirësimin e kushteve të banimit për komunitetet joshumicë, KOSINT trajn

Projekti KOSINT i zbatuar nga OJQ-të Syri i Vizionit, Balkan Sunflowers Kosova, Zëri i Romve, Ashkalive dhe Egjiptianve, dhe RADC kanë organizaur takim me liderët e ekipeve

Me shume

Prezantimi i Raportit për vitin 2022 për zbatimin e Strategjisë për Avancimin e të Drejtave të

Në kuadër të projektit KOSNT, Zyra për Qeverisje të Mirë / Zyra e Kryeministrit, në bashkëpunim me organizatat partnere implmenetuese Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe

Me shume

Komuniteti rom, egjiptian, dhe ashkalinjë kërkojnë llogari në institucionet lokale!

Në kuadër të projektit KOSINT i cili zhvillohet në komunat më të mëdha të Kosovës, janë organizuar takimet në komunat Pejë, Fushë Kosovë, Prizren, Gjakovë, dhe

Me shume

Konferenca “Buxheti komunal i planifikuar për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian”

Organizatat Syri i Vizionit, Balkan Sunflowers Kosova, Roma and Ashkali Documentation Center dhe Voice of Roma, Ashkali and Egyptians – në bashkëpunim me Ministrinë e

Me shume

Aktivitet për legalizim të paraqitura në video

https://www.facebook.com/watch/?v=520119609565060

Me shume

Aktivitet për punësim të paraqitura në video

https://www.facebook.com/KOSINT2020/videos/813938276235741

Me shume

KOSINT organizoi Tryezën për "Sfidat e procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje në K

KOSINT organizoi Tryezën për "Sfidat e procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje në Kosovë" ku pjesëmarrës ishin këshilltarë dhe përfaqësues Ministria e Mjedisit,

Me shume

Pjesëmarrja e qytetarëve aktiv në përpilimin/rishikimin e buxhetit komunal dhe monitorimi i buxh

KOSINT organizoi trajnim për studentët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian me temën “Pjesëmarrja e qytetarëve aktiv në përpilimin/rishikimin e buxhetit komunal dhe

Me shume

Konferencë Rajonale: Zhvillimi i politikave të punësimit dhe fuqizimit të rolit të komuniteteve

KOSINT organizoi Konferencë Rajonale: Zhvillimi i politikave të punësimit dhe fuqizimit të rolit të komuniteteve Rom, Egjiptian dhe Ashkali. Në këtë konference

Me shume

Ligjeratë publike për historinë Rome

Për nderë të 8 Prillit, Ditës Ndërkombëtare të Romëve, KOSINT organizoi ligjeratë publike për historinë Rome e mbajtur nga prof. Avdi Misini. Ligjerata u mbajt në

Me shume

Diskutim Publik në Ferizaj

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Ferizajt me përfaqësuesit e komuniteteve rom egjiptian dhe ashkali dhe zyrtarët komunal të zyrës së urbanizmit dhe

Me shume

Diskutimin Publik në Lipjan

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Lipjanit, me përfaqësuesit e komuniteteve ne Komunen e Lipjanit rreth politikave të punësimit, buxhetit dhe legalizimit

Me shume

Diskutim Publik në Fushë Kosovë

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Fushë Kosovës me përfaqësuesit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, mbi çështjet e banimit dhe legalizimit në

Me shume

Diskutim Publik në Prizren

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Prizrenit me përfaqësuesit e komuniteteve rom egjiptian dhe ashkalinjë, mbi çështjet e banimit dhe legalizimit në lagje

Me shume

Trajnim mbi shkathtësitë e buta

KOSINT ka realizuar trajnimin mbi shkathtësitë e buta me studentet e komuniteteve rom, egjiptian dhe ashkali të komunave Pejë, Gjakovë, Prizren, Fushë Kosovë, Graqanicë,

Me shume

Diskutim Publik në Gjakovë

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Gjakovës me përfaqësuesit e komuniteteve rom egjiptian dhe ashkali, mbi çështjet e banimit dhe legalizimit në lagje në

Me shume

Diskutim Publik në Graqanicë

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në Graqanicë ku të pranishëm ishin 23 pjestarë nga komunitetet dhe nënkryetari për komunitete i komunës së Graqanicës, i cili

Me shume

Diskutim publik në Pejë

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Pejës me përfaqësuesit e komuniteteve rom, egjiptian dhe ashkali, mbi çështjet e banimit dhe legalizimit në lagje dhe

Me shume

Takim KOSINT dhe Ministri i Ministrisë së Pushtetit Lokal z. Elbert Krasniqi

Ekipi i KOSINT të përfaqësuar nga 4 organizata jo-qeveritare SIV, BSFK, RADC dhe VORAE mbajti një takim me Ministrin e Ministrisë së Pushtetit Lokal z. Elbert Krasniqi dhe

Me shume

Punësimi dhe Masat Aktive të Tregut të Punës

KOSINT ka reailizuar takimin në kuadër të iniciatives avokuese për punësimin e të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në institucione publike dhe rritja e numrit të

Me shume

Shkresë zyrtare nga OSHC-të për Kryeministrin e Kosovës në lidhje me gjendjen e komuniteteve ro

Prishtinë 02 Korrik 2020, Lëvizja KOSINT, e përfaqësuar nga Syri i Vizionit (SIV), Balkan Sunflowers Kosova (BSFK), Roma and Ashkalia Documentation Center (RADC) dhe Voice of

Me shume

A i duhen BE-së romët* për rimëkëmbje?

Të hënën me 25 maj është mbajtur një debat LIVE në Facebook mbi Planin Evropian të Rimëkëmbjes Covid-19 dhe Kuadrin Financiar Shumëvjetor. Debati u organizua nga

Me shume

Inicitiva "Romët, Ashkalitë dhe Egjiptianët kundër COVID 19"

KOSINT është pjesë e Inicitivës "Romët, Ashkalitë dhe Egjiptianët kundër COVID 19" që është duke u organizuar në shumë vende të Europës nga Zyra e Romëve e

Me shume

Konferencë: Mbrojtja e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Me 27 janar, 2020 në kuadër të projektit KOSINT 2020 është organizuar konferenca për “Mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe

Me shume

Raport i vlerësimt për zbatimin e strategjisë në komponentën e arsimit

Me 24 janar, 2020 në kuadër të projektit KOSINT 2020 është prezantuar raporti i vlerësimt për zbatimin e Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve rom dhe ashkali në

Me shume

Takim i përfaqësuesve të OSHQ me z. Albin Kurtin

Me 21 dhjetor, 2019, në zyrën e Lëvizjes VETËVENDOSJE!, Kryetari Albin Kurti, së bashku me nënkryetaren Fatmire Mulhaxha Kollçaku dhe anëtarët e kryesisë Xhelal Sveçla

Me shume

Thirrje për implementimin e "Udhëzimit Administrativ" (19/2018)

Me datë 3 dhjetor, 2019 pranë objektit të Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë – MAShT nga Organizatat e shoqërisë civile të cilat menaxhojnë Qendrat

Me shume

Tryezë diskutimi mbi çështjen e buxhetimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Kosov�

Me 5 dhjetor, është mbajtur një tryezë diskutimi mbi çështjen e buxhetimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Në këtë tryezë u diskutuan disa pika

Me shume

Raport: Vështirësitë që hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollim

Me 19 nëntor, është bërë prezantimi i raportit tematik në kuadër të projektit KOSINT 2020 “Vështirësitë që hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Me shume

Raport i fokusuar në efektivitetin e EPRBM-ve te fëmijët romë, ashkali dhe egjiptian

Me 19 nëntor, është bërë prezantimi i raportit tematik në kuadër të projektit KOSINT 2020 “Raport i fokusuar në efektivitetin e EPRBM-ve te fëmijët romë, ashkali dhe

Me shume

Raport: Arsyet që ndikojnë në braktisjen e shkollimit nga nxënësit e komuniteteve rom, ashkali

Me 19 nëntor, është bërë prezantimi i raportit tematik në kuadër të projektit KOSINT 2020 “arsyet që ndikojnë në braktisjen e shkollimit nga nxënësit e komuniteteve

Me shume

Raporti: Monitorimi i Strategjisë Sektoriale të MPMS në lidhje me efektivitetin MATP-ve për pun�

Me 7 nëntor, është bërë prezantimi i raportit tematikë në kuadër të projektit KOSINT 2020 “Monitorimii Strategjisë Sektoriale të MPMS në lidhje me efektivitetin

Me shume

Raporti: Respektimi i kuotës së punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egj

Me 7 nëntor, është bërë prezantimi i raportit tematikë në kuadër të projektit KOSINT 2020 “Respektimi i kuotës së punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom,

Me shume

Punëtori “Buxhetimi i përgjegjshëm për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian”

Me datën 8 dhe 9 tetor 2019, u mbajt punëtoria dy-ditore e organizuar në kuadër të projekti “KOSINT 2020” dhe RIO2020, lidhur me “Buxhetimin e përgjegjshëm për

Me shume

#VotaImeKaVlerë

#VotaImeKaVlerë është një kampanjë e organizuar nga Rrjeti KOSINT 2020, i cili është rrjet i organizatave të shoqërisë civile që punojnë për pjesëmarrje

Me shume

Samiti i Poznanit: Deklarata për integrimin e Romëve në procesin e zgjerimit në BE e Ballkanit P

Me datat 3 deri me 5 korrik, u mbajt Samiti i vendeve të Ballkanit Perëndimor në Poznan, Poloni. Ky sumiti përfshiu tema ne fusha të ndryshme të bashkëpunimit mes vendeve

Me shume

Takim pune në lidhje me cështjet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian drejt integrimit në Ba

Me datat 17 deri 19 qershor, ekipi i Projektit KOSINT 2020 përfaqësoi Kosovën në takimin rajonal që u zhvillua në Berlin me pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë

Me shume

Iniciativë avokuese në formë të ligjeratës "të kuptuarit dhe parandalimi i gjuhës së ur

Me 14 qershor, ekipi KOSINT 2020 organizoi iniciativën avokuese, me temën të kuptuarit dhe parandalimi i gjuhës së urrejtjes, diskriminimit dhe stereotipeve me

Me shume

Diskutim Publik lidhur me çështjen e politikave të banimit për komunitetet rom, ashkali dhe egji

Prishtinë, 29 maj 2019 u organizua një diskutim publik nga projekti KOSINT 2020 lidhur me çështjen e politikave të banimit në lidhje me komunitetet rom, ashkali dhe

Me shume

Takim me grupin e miqëve

Gjatë kësaj javës është mbajtur takimi me organizatat anëtare të rrjetit KOSINT 2020 me grupin e “Miqëve të Përfshirjes Sociale” të përfaqesuar nga ambasadorja e

Me shume

Çmimi i BE-së për Integrimin e Romëve 2019

Roma Active Albania (RAA) me financim nga Bashkimi Evropian (Fondet IPA) ka shpallë fitueset e Çmimit të BE-së për Integrimin e Romëve në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi,

Me shume

Takime sektoriale të organizuara nga ZQM

Zyra për Qeverisje të Mirë / Zyra e Kryeministrit në vazhden e takimeve sektoriale në bazë të Strategjisë dhe Planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe

Me shume

Takim pune i organizuar nga RIO me organizata të shoqërisë civile nga rajoni

Me 26-28 shkurt 2019 ekipi i Projektit KOSINT 2020 po përfaqëson Kosovën në takimin rajonal që po zhvillohet në Beograd me pjesëmarrjen e ekipit të veprimit të RCC dhe

Me shume

Programet e bursave për nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë në K

Prishtinë, me 22 shkurt, është bërë prezantimi i raportit tematik “Programet e bursave për nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë në

Me shume

Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë në vitin 2018

Prishtinë, me 22 shkurt, është bërë prezantimi i raportit “Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë në vitin 2018”.

Me shume

Monitorimi i Strategjise Sektoriale MPMS 2018-2022

Prishtinë, me 1 shkurt, është bërë prezantimi i raportit zbatimi i masave për promovimin e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në vitin

Me shume

Edukimi për TIK i të rinjve të komuniteteve Ashkali, Egjiptian dhe Rom

Gjatë muajit Janar, OJQ BRAN - Bashkimi Rinor E Ardhmja E Ndritur në kuadër të projektit "Edukimi për TIK i të rinjve të komuniteteve Ashkali, Egjiptian dhe Rom" që

Me shume

Aplikimi për Çmimin e BE-së për Integrimin e Romëve 2019

Çmimi i BE-së për Integrimin e Romëve 2019 Roma Active Albania (RAA) me financim nga Bashkimi Evropian (Fondet IPA) ka shpallë fillimin e aplikimit/nominimit të Çmimit të

Me shume

Sfidat në Universitet

Ekipi i Projektit KOSINT 2020 ka mbajtur një diskutim publik në lidhje me sfidat e studentëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Universitetin publik të Kosovës.

Me shume

Punëtoria për diskutimin e politikës të punësimit të Agjensisë së Punësimit të Republikës

Punëtoria për diskutimin e politikës të punësimit të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës po mbahet në Durrës, ku po marrin pjesë grupi punuës në

Me shume

Takim pune i organizuar nga RIO me partnerët e shoqërisë civile nga rajoni

Ekipi i Projektit KOSINT 2020 po përfaqëson Kosovën në takimin rajonal që po zhvillohet në Vienë me pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile që punojnë me

Me shume

Takim i Organizatave të Shoqërisë Civile me Deputetët e Kuvendit të Kosovës

Më datë 16.10.2018 në Kuvendin e Kosovës, përfaqësuesit e shoqërisë civile si:rrjeti KOSINT, Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve, dhe TDH - Terre des hommes së

Me shume

Ulja e pragut të kalueshmërisë të testit për aplikuesit nga komunitetet pakicë në polici

Ministri i Administratës Publike, Mahir Yagcilar, ka kërkuar që pragu i kalueshmërisë të testit me shkrim prej 70 për qind sa ka qenë, të ulet në 50 për qind për

Me shume

Dokumenti për punësimin e romëve, ashkalinjëve dhe egjiptianëve

Projekti KOSINT 2020 ka publikuar dhe prezantuar Dokumentin “Analizë Teknike dhe Rekomandimet për Politika për Promovimin e Punësimit të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe

Me shume

Raporti i vlerësimit të zbatimit të Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali

Projekti KOSINT 2020, në bashkëpunim me Projektin KEEN, kanë publikuar dhe prezantuar “Raportin e vlerësimit të zbatimit të Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve

Me shume

Miratimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 12/2017 për Themelimin dhe Funksionimin e Qendrave Mësimor

Udhëzimi Administrativ Nr. 12/2017 për Themelimin dhe Funksionimin e Qendrave Mësimore është miratuar zyrtarisht nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Me shume

Punëtori për hartimin dhe finalizimin e Udhëzimit Administrativ për qendrat mësimore

Pas tryezës së diskutimeve të mbajtur më 15 mars për funksionimin e qendrave mësimore, ku mbi 20 organizatatë shoqërisë civile u zotuan formalisht për angazhim të

Me shume

Takim pune i organizuar nga Zyra e Iniciativave Rome me partnerët e shoqërisë civile nga rajoni

Takimi i punës u mbajt në Vjenë me 5-7 prill 2017, ku u mblodhën partnerët e tanishëm dhe të ardhshëm për Fondin e Shoqërisë Civile për Integrimin e Romëve 2020 nga

Me shume

Seminar mbi financimin publik dhe buxhetimin për popullsinë rome në ekonomitë e Ballkanit Perën

Një seminar rajonal dy-ditor mbi buxhetimin për politikat e integrimit të romëve,organizuar nga Projekti për Integrimin e Romëve (RI2020) i Këshillit Rajonal për

Me shume

Tryeza e OSHC-ve për qendrat mësimore

Qëndrim i përbashkët i organizatave të shoqërisë civile pas tryezës së diskutimeveme OSHC për funksionimin e qendrave mësimore / klasave të mësimit plotësues Duke

Me shume

Punëtoria Planifikuese KOSINT 2020

Për të realizuar synimet e Projektit KOSINT 2020, partnerët implementues ftuan dhe pesë OJQ të tjera me eksperiencë në fushat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale

Me shume

Lansimi i Projektit “Iniciativa e Kosovës për Përfshirje 2020 - KOSINT 2020”

Ngjarja lansuese e Projektit “Iniciativa e Kosovës për Përfshirje 2020 - KOSINT 2020” u mbajt më 9 mars 2017. Në ngjarjen inauguruese të Projektit KOSINT 2020 ishin të

Me shume